مجتمع خدماتی بهداشتی اسلام آباد غرب

موقعیت مکانی: اسلام آباد غرب، کمربندی شرقی
مساحت مجتمع: 233 متری
آخرین وضعیت: نیمه کاره
امکانات: نمازخانه، سرویس بهداشتی، دو باب مغازه

مجتمع خدماتی بهداشتی هلانیه جوانرود

موقعیت مکانی: جوانرود، داخل پارک هلانیه جوانرود
مساحت مجتمع: 92 متری
آخرین وضعیت: تکمیل شده
امکانات: نمازخانه، سرویس بهداشتی، یک باب مغازه

مجتمع خدماتی بهداشتی خروجی سر پل ذهاب

موقعیت مکانی: خروجی سر پل ذهاب به سمت قصر شیرین
مساحت مجتمع: 92 متری
آخرین وضعیت: در حال بهره¬برداری
امکانات: نمازخانه، سرویس بهداشتی، یک باب مغازه

مجتمع خدماتی بهداشتی حاشیه رود قره سو (1)

موقعیت مکانی: کرمانشاه، حاشیه رود قره سو
مساحت مجتمع: 92 متری
آخرین وضعیت: تکمیل شده
امکانات: نمازخانه، سرویس بهداشتی، یک باب مغازه

مجتمع خدماتی بهداشتی حاشیه رود قره سو (2)

موقعیت مکانی: کرمانشاه، حاشیه رود قره سو
مساحت مجتمع: 233 متری
آخرین وضعیت: نیمه کاره
امکانات: نمازخانه، سرویس بهداشتی، دو باب مغازه

مجتمع خدماتی بهداشتی پمپ بنزین علی خانی

موقعیت مکانی: جاده سنقز به سطر داخل پمپ بنزین علی خانی
مساحت مجتمع: 161 متری
آخرین وضعیت: تکمیل شد
امکانات: نمازخانه، سرویس بهداشتی، دو باب مغازه

مجتمع خدماتی بهداشتی علی خان آباد – گیلان غرب

موقعیت مکانی: قصر شیرین، خروجی روستای علی خان آباد
مساحت مجتمع: 92متری
آخرین وضعیت: تکمیل شده
امکانات: نمازخانه، سرویس بهداشتی، یک باب مغازه

مجتمع خدماتی بهداشتی پلنگان

موقعیت مکانی: کامیاران، انتهای مجموعه پرورش ماهی پلنگان
مساحت مجتمع: 233 متری
آخرین وضعیت: نیمه کاره
امکانات: نمازخانه، سرویس بهداشتی، دو باب مغازه

مجتمع خدماتی بهداشتی پرندگان

موقعیت مکانی: کرمانشاه، کنار درب ورودی باغ پرندگان
مساحت مجتمع: 233 متری
آخرین وضعیت: نیمه کاره
امکانات: نمازخانه، سرویس بهداشتی، دو باب مغازه

مجتمع خدماتی بهداشتی کرند

موقعیت مکانی: داخل شهرستان کرند غرب، جاده سراب، داخل پارک
مساحت مجتمع: 233 متری
آخرین وضعیت: نیمه کاره
امکانات: نمازخانه، سرویس بهداشتی، دو باب مغازه

مجتمع خدماتی بهداشتی کرند_ریجاب

موقعیت مکانی: کرند غرب، روستای شادان، منطقه گردشگری ریجاب
مساحت مجتمع: 92 متری
آخرین وضعیت: در حال بهره¬برداری
امکانات: نمازخانه، سرویس بهداشتی، دو باب مغازه

مجتمع خدماتی بهداشتی معبد آناهیتا

موقعیت مکانی: شهرستان کنگاور، داخل مجموعه باستانی معبد آناهیتا
مساحت مجتمع: 233 متری
آخرین وضعیت: نیمه کاره
امکانات: نمازخانه، سرویس بهداشتی، دو باب مغازه

مجتمع خدماتی بهداشتی ورودی شهر سرمست

موقعیت مکانی: اسلام آباد غرب، گیلان غرب، ورودی شهر سر مست
مساحت مجتمع: 92 متری
آخرین وضعیت: در حال بهره¬برداری
امکانات: نمازخانه، سرویس بهداشتی، دو باب مغازه