کرونا مانع توسعه همکاری‌های مشترک فرهنگی ایران و اتریش نخواهد شد