گردشگری، اولین بخش غرفه جمهوری اسلامی ایران در اکسپو دبی