۳هزار شغل با حمایت از هزار طرح صنایع‌دستی ایجاد خواهد شد