نوشته‌ها

روز سه شنبه 21 تیر 1401 مراسم تکریم و معارفه معاون توسعه و سرمایه گذاری شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی در این مراسم روح الله حسین زاده مدیر عامل شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی ضمن تشکر از خدمات و زحمات مهندس علی فعله گری معاون توسعه و سرمایه گذاری شرکت، دکتر محمد ثابت اقلیدی را به عنوان معاون توسعه و سرمایه گذاری معرفی کرد و علی فعله گری به عنوان سرپرست امور استانها منصوب شد.
حسین زاده در مورد این جا به جایی در شرکت گفت: با توجه به شناختی که از مهندس فعله گری در استانها وجود دارد و شناختی که وی از استانهای مختلف دارد، این شناخت متقابل روند امور و فعالیتهای شرکت را تسهیل خواهد کرد.
وی در مورد انتصاب محمد ثابت در معاون توسعه و سرمایه گذاری شرکت گفت: با توجه به سوابقی که ایشان پیش از این در همین سمت در شرکت داشته است و نیروی جوانی و شناخت و ارتباطی که ثابتی با سرمایه گذاران این حوزه دارد، فعالیت وی در این سمت برای شرکت بسیار مفید خواهد بود.
گفتنی است، علی فعله گری از اردیبهشت 1399 در سمت معاون توسعه و سرمایه گذاری، در شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی مشغول به فعالیت بود و پیش از وی محمد ثابتی عهده دار این مسئولیت بود.