نوشته‌ها

نصب تابلوهای هدایت گر گردشگران به سمت مناطق توریستی از جمله مواردی است که بایستی مورد توجه قرار گیرد.طبق آیین نامه اجرایی جز های ۲ و. ۳ بند. الف ماده (۱۰۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه در تاریخ بیست و هفتم بهمن ،۱۴۰۰ وزارت میراث فرهنگی و وزارت راه و شهرسازی مکلف شدند با پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ضمن نصب علائم و تابلوهای راهنمای گردشگری در حاشیه راه ها و نقاط درون شهری، نسبت به تخصیص فضای مناسب جهت ایجاد اماکن اطلاع رسانی در فرودگاه ها، ایستگاه های راه آهن و پایانه های حمل و نقل شهری اقدام نمایند.
در همین راستا صبح امروز بیست و ششم 1401 محمدرضا کارگر معاون مدیر عامل شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی با حضور در استان البرز، نصب یکی از تابلوهای هدایت گر را کلنگ زد.
این مراسم که با حضور محمدرضا کارگر و فریدون محمدی مدیر کل میراث فرهنگی استان البرز برگزار شد، آغازی بر ادامه نصب این تابلوهای هدایت گر در استان البرز بود.
مکان یابی و نصب این تابلوهای هدایت گر بر عهده شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی است که نصب این تابلوها در چندین استان آغاز شده است.