گردشگران داخلی و خارجی نشان دهیم

باید فرهنگ و تمدن‌مان را به

مقام معظم رهبری

گردشگری تعالی بخش

پیش به سوی

گردشگری آسان و ارزان برای همه

درباره شرکت مادر تخصصی ایران گردی و جهان گردی

خاستگاه پیدایش شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی، قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب 1382/10/23 است که در تبصره­ های زیر تبلور یافته است:

کلیه وظایف و اختیارات وزیر و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور میراث فرهنگی و ایرانگردی و جهانگردی به رئیس سازمان منتقل می­شود.

کلیه وظایف حاکمیتی سازمان ایرانگردی و جهانگردی به سازمان میراث فرهنگی و گرشگری منتقل می­شود و وظایف اجرایی و امور تصدی آن با همه امکانات، اعتبارات نیروی انسانی، اموال و دارایی­ها، تعهدات و اعتبارات در قالب یک شرکت دولتی با عنوان شرکت مادرتخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری وابسته  می­گردد.

آخرین اخبار شرکت

ماموریت های شرکت

تحصیل و تملک اراضی و املاک موردنیاز طرحها و پروژه‌ها با رعایت قوانین و مقررات مربوط. نجام خدمات تخصصی و پژوهشی، مطالعات و مهندسی در راستای موضوع فعالیت شرکت.

تهیه بسته‌های سرمایه‌گذاری در زیرساخت های صنعت گردشگری و واگذاری آن به سرمایه‌گذاران جهت اجرا

استفاده از تسهیلات داخلی و خارجی به منظور گسترش زیرساخت های صنعت گردشگری با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

مشارکت با بخش غیردولتی به منظور انجام کلیه طرحها و پروژه‌های مرتبط با موضوع فعالیت شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط. انعقاد قرارداد در زمینه فعالیتهای  ـ انجام کلیه امور محوله از طرف وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به عنوان بازوی اجرایی سازمان

تحصیل و تملک اراضی و املاک

تحصیل و تملک اراضی و املاک موردنیاز طرحها و پروژه‌ها با رعایت قوانین و مقررات مربوط. نجام خدمات تخصصی و پژوهشی، مطالعات و مهندسی در راستای موضوع فعالیت شرکت. تهیه بسته‌های سرمایه‌گذاری در زیرساخت های صنعت گردشگری و واگذاری آن به سرمایه‌گذاران جهت اجرا. استفاده از تسهیلات داخلی و خارجی به منظور گسترش زیرساخت های صنعت گردشگری با رعایت قوانین و مقررات مربوط. مشارکت با بخش غیردولتی به منظور انجام کلیه طرحها و پروژه‌های مرتبط با موضوع فعالیت شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط. انعقاد قرارداد در زمینه فعالیتهای  ـ انجام کلیه امور محوله از طرف وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به عنوان بازوی اجرایی سازمان.

جهت عضویت در خبرنامه، اطلاعات زیر فرم زیر را پر نمایید

با عضویت در خبرنامه به آخرین اخبار و اطلاعات حوزه گردشگری دسترسی داشته باشد.

تاملی کوتاه در گردشگری تعالی بخش

گردشگری تعالی‌بخش متأثر نوع تفکر و رویکرد است. در گردشگری تعالی‌بخش تمام فرآیند درنظر گرفته می‌شود و امکانات در دسترس عموم مردم قرار می‌گیرد و نه فقط عده‌ای خاص. گردشگری تعالی بخش برای عدۀ خاص هم برنامه‌هایی دارد. این عدۀ خاص می‌توانند نخبگان باشند و لزوما به معنی افراد ثروتمند نیستند.

برای اجرای گردشگری تعالی‌بخش از امکانات و زیرساخت‌های منطقه، از جمله استانداری یا دیگر دستگاه‌ها که سفر را ارزان و پرمحتوا می‌کند، استفاده خواهد شد.

در مناطقی از کشور، مردمی را داریم که هرگز از محل زندگی خود خارج نشده‌اند، یعنی امکان آن را نداشته‌اند. در این مدل، از مردم دارا و توانمند کمک گرفته می‌شود تا آن‌هایی که تا حالا سفر نرفته‌اند این تجربه را به‌دست آورند.