آغاز نصب اسکلت فلزی مجتمع خدماتی بهداشتی روستای تاریخی کنزق سرعین