استان اردبیل

[rt_fancy_text_box_style style_variation=”eight” fancy_textbox_title=”مجتمع خدماتی بهداشتی گوگ تپه ” fancy_textbox_subtitle=”” fancy_textbox_content=”موقعیت مکانی: شهرستان بیله سوار، سه راهی جعفرآباد بیله سوار
مساحت مجتمع: 92 متری
آخرین وضعیت: در حال اجرا
امکانات: نمازخانه، سرویس بهداشتی، یک باب مغازه
” fancy_textbox_image=”9414″ fancy_textbox_color=”#dd9933″]
[rt_fancy_text_box_style style_variation=”eight” fancy_textbox_title=”مجتمع خدماتی بهداشتی نیر” fancy_textbox_subtitle=”” fancy_textbox_content=”موقعیت مکانی: شهرستان سرعین، ابتدای شهر نیر محور بولاغلار
مساحت مجتمع: 233 متری
آخرین وضعیت: تکمیل شده
امکانات: نمازخانه، سرویس بهداشتی، دو باب مغازه
” fancy_textbox_image=”9415″ fancy_textbox_color=”#dd9933″]
[rt_fancy_text_box_style style_variation=”eight” fancy_textbox_title=”مجتمع خدماتی بهداشتی پارس آباد” fancy_textbox_subtitle=”” fancy_textbox_content=”موقعیت مکانی: شهرستان پارس آباد، روستای تپراق کندی
مساحت مجتمع: 92 متری
آخرین وضعیت: نیمه کاره
امکانات: نمازخانه، سرویس بهداشتی، یک باب مغازه
” fancy_textbox_image=”9418″ fancy_textbox_color=”#dd9933″]
[rt_fancy_text_box_style style_variation=”eight” fancy_textbox_title=”مجتمع خدماتی بهداشتی جعفرآباد ” fancy_textbox_subtitle=”” fancy_textbox_content=”موقعیت مکانی: شهرستان پارس آباد، داخل شهر جعفرآباد، کنار ایستگاه CNG
مساحت مجتمع: 92 متری
آخرین وضعیت: در حال اجرا
امکانات: نمازخانه، سرویس بهداشتی، یک باب مغازه
” fancy_textbox_image=”9416″ fancy_textbox_color=”#dd9933″]
[rt_fancy_text_box_style style_variation=”eight” fancy_textbox_title=”مجتمع خدماتی بهداشتی عبداله کلور ” fancy_textbox_subtitle=”” fancy_textbox_content=”موقعیت مکانی: شهرستان خلخال، امامزاده عبداله کلور
مساحت مجتمع: 92 متری
آخرین وضعیت: نیمه کاره
امکانات: نمازخانه، سرویس بهداشتی، یک باب مغازه
” fancy_textbox_image=”9419″ fancy_textbox_color=”#dd9933″]