استان ایلام

[rt_fancy_text_box_style style_variation=”eight” fancy_textbox_title=”مجتمع خدماتی بهداشتی موسیان” fancy_textbox_subtitle=”” fancy_textbox_content=”موقعیت مکانی: شهرستان دهلران – نبش دوراهی موسیان
مساحت مجتمع: 233 متری
آخرین وضعیت: نیمه کاره
امکانات: نمازخانه، سرویس بهداشتی، دو باب مغازه
” fancy_textbox_image=”9397″ fancy_textbox_color=”#dd9933″]
[rt_fancy_text_box_style style_variation=”eight” fancy_textbox_title=”مجتمع خدماتی بهداشتی لومار ” fancy_textbox_subtitle=”” fancy_textbox_content=”موقعیت مکانی: محور ایلام – لومار، ورودی شهر لومار
مساحت مجتمع: 233 متری
آخرین وضعیت: در حال بهره برداری
امکانات: نمازخانه، سرویس بهداشتی، دو باب مغازه
” fancy_textbox_image=”9398″ fancy_textbox_color=”#dd9933″]
[rt_fancy_text_box_style style_variation=”eight” fancy_textbox_title=”مجتمع خدماتی بهداشتی شهرک صنعتی” fancy_textbox_subtitle=”” fancy_textbox_content=”موقعیت مکانی: محور ایلام – ایوان ورودی شهرک صنعتی ایلام
مساحت مجتمع: 233 متری
آخرین وضعیت: نیمه کاره
امکانات: نمازخانه، سرویس بهداشتی، دو باب مغازه
” fancy_textbox_image=”9399″ fancy_textbox_color=”#dd9933″]
[rt_fancy_text_box_style style_variation=”eight” fancy_textbox_title=”مجتمع خدماتی بهداشتی پارک ملت ” fancy_textbox_subtitle=”” fancy_textbox_content=”موقعیت مکانی: شهر ایلام میدان فاتحان میحک – جنب پارک ملت
مساحت مجتمع: 233 متری
آخرین وضعیت: نیمه کاره
امکانات: نمازخانه، سرویس بهداشتی، دو باب مغازه
” fancy_textbox_image=”9401″ fancy_textbox_color=”#dd9933″]
[rt_fancy_text_box_style style_variation=”eight” fancy_textbox_title=”مجتمع خدماتی بهداشتی ملک شاهی” fancy_textbox_subtitle=”” fancy_textbox_content=”موقعیت مکانی: ملک شاهی، پارک ورودی شهر
مساحت مجتمع: 233 متری
آخرین وضعیت: نیمه کاره
امکانات: نمازخانه، سرویس بهداشتی، دو باب مغازه
” fancy_textbox_image=”9402″ fancy_textbox_color=”#dd9933″]