استان بوشهر

[rt_fancy_text_box_style style_variation=”eight” fancy_textbox_title=”مجتمع خدماتی بهداشتی بوشکان” fancy_textbox_subtitle=”” fancy_textbox_content=”موقعیت مکانی: محور اهرم – فیروزآباد سه راهی بوشکان
مساحت مجتمع: 233 متری
آخرین وضعیت: در حال بهره برداری
امکانات: نمازخانه، سرویس بهداشتی، یک باب مغازه
” fancy_textbox_image=”9404″ fancy_textbox_color=”#dd9933″]
[rt_fancy_text_box_style style_variation=”eight” fancy_textbox_title=”مجتمع خدماتی بهداشتی آبدان ” fancy_textbox_subtitle=”” fancy_textbox_content=”موقعیت مکانی: بندر کنگان خروجی شهر آبدان
مساحت مجتمع: 92 متری
آخرین وضعیت: تکمیل گردیده
امکانات: نمازخانه، سرویس بهداشتی، یک باب مغازه
” fancy_textbox_image=”9405″ fancy_textbox_color=”#dd9933″]
[rt_fancy_text_box_style style_variation=”eight” fancy_textbox_title=”مجتمع خدماتی بهداشتی کنگان” fancy_textbox_subtitle=”” fancy_textbox_content=”موقعیت مکانی: خورموج – کنگان – سه راهی روستای بحیری
مساحت مجتمع: 92 متری
آخرین وضعیت: تکمیل گردیده
امکانات: نمازخانه، سرویس بهداشتی، یک باب مغازه
” fancy_textbox_image=”9407″ fancy_textbox_color=”#dd9933″]
[rt_fancy_text_box_style style_variation=”eight” fancy_textbox_title=”مجتمع خدماتی بهداشتی عطیبه” fancy_textbox_subtitle=”” fancy_textbox_content=”موقعیت مکانی: محور بوشهر – گناوه سه راهی روستای عطیبه
مساحت مجتمع: 161 متری
آخرین وضعیت: تکمیل گردیده
امکانات: نمازخانه، سرویس بهداشتی، یک باب مغازه
” fancy_textbox_image=”9408″ fancy_textbox_color=”#dd9933″]
[rt_fancy_text_box_style style_variation=”eight” fancy_textbox_title=”مجتمع خدماتی بهداشتی چاه کوتاه ” fancy_textbox_subtitle=”” fancy_textbox_content=”موقعیت مکانی: محور بوشهر – برازجان کنار پارک جنگلی چاه کوتاه
مساحت مجتمع: 161 متری
آخرین وضعیت: در حال بهره برداری
امکانات: نمازخانه، سرویس بهداشتی، یک باب مغازه
” fancy_textbox_image=”9409″ fancy_textbox_color=”#dd9933″]
[rt_fancy_text_box_style style_variation=”eight” fancy_textbox_title=”مجتمع خدماتی بهداشتی کاکی” fancy_textbox_subtitle=”” fancy_textbox_content=”موقعیت مکانی: خورموج – کنگان، کیلومتر 5 شهر کاکی
مساحت مجتمع: 92 متری
آخرین وضعیت: تکمیل گردیده
امکانات: نمازخانه، سرویس بهداشتی، یک باب مغازه

” fancy_textbox_image=”9410″ fancy_textbox_color=”#dd9933″]