استان زنجان

[rt_fancy_text_box_style style_variation=”eight” fancy_textbox_title=”مجتمع خدماتی بهداشتی رونیکا” fancy_textbox_subtitle=”” fancy_textbox_content=”موقعیت مکانی: زنجان – کیلومتر 35 آزاد راه زنجان تبریز
مساحت مجتمع: 161 متری
آخرین وضعیت: در حال بهره برداری
امکانات: نمازخانه، سرویس بهداشتی، دو باب مغازه
” fancy_textbox_image=”9494″ fancy_textbox_color=”#dd9933″]
[rt_fancy_text_box_style style_variation=”eight” fancy_textbox_title=”مجتمع خدماتی بهداشتی زنجان کوه ” fancy_textbox_subtitle=”” fancy_textbox_content=”موقعیت مکانی: زنجان – بلوار دانشجو روبروی دانشگاه آزاد اسلامی مجتمع تفریحی زنجان کوه
مساحت مجتمع: 233 متری
آخرین وضعیت: در حال بهره¬برداری
امکانات: نمازخانه، سرویس بهداشتی، دو باب مغازه
” fancy_textbox_image=”9495″ fancy_textbox_color=”#dd9933″]
[rt_fancy_text_box_style style_variation=”eight” fancy_textbox_title=”مجتمع خدماتی بهداشتی پارک بانوان ” fancy_textbox_subtitle=”” fancy_textbox_content=”موقعیت مکانی: زنجان داخل پارک بانوان
مساحت مجتمع: 233 متری
آخرین وضعیت: در حال بهره¬برداری
امکانات: نمازخانه، سرویس بهداشتی، دوباب مغازه
” fancy_textbox_image=”9496″ fancy_textbox_color=”#dd9933″]
[rt_fancy_text_box_style style_variation=”eight” fancy_textbox_title=”مجتمع خدماتی بهداشتی پارک گلستان ” fancy_textbox_subtitle=”” fancy_textbox_content=”موقعیت مکانی: زنجان – داخل پارک گلستان
مساحت مجتمع: 161 متری
آخرین وضعیت: در حال بهره¬برداری
امکانات: نمازخانه، سرویس بهداشتی، یک باب مغازه
” fancy_textbox_image=”9497″ fancy_textbox_color=”#dd9933″]
[rt_fancy_text_box_style style_variation=”eight” fancy_textbox_title=”مجتمع خدماتی بهداشتی پارک حلب” fancy_textbox_subtitle=”” fancy_textbox_content=”موقعیت مکانی: شهرستان حلب – داخل پارک شهرستان حلب
مساحت مجتمع: 233 متری
آخرین وضعیت: در حال بهره¬برداری
امکانات: نمازخانه، سرویس بهداشتی، دوباب مغازه
” fancy_textbox_image=”9498″ fancy_textbox_color=”#dd9933″]
[rt_fancy_text_box_style style_variation=”eight” fancy_textbox_title=”مجتمع خدماتی بهداشتی سلطانیه – اسدآباد” fancy_textbox_subtitle=”” fancy_textbox_content=”موقعیت مکانی: 5 کیلومتر بعد از شهرستان سلطانیه به سمت روستا اسدآباد
مساحت مجتمع: 161 متری
آخرین وضعیت: تکمیل گردیده
امکانات: نمازخانه، سرویس بهداشتی، یک باب مغازه
” fancy_textbox_image=”9499″ fancy_textbox_color=”#dd9933″]
[rt_fancy_text_box_style fancy_textbox_title=”مجتمع خدماتی بهداشتی سلطانیه ” fancy_textbox_content=”موقعیت مکانی: شهرستان سلطانیه – سه راهی سلطانیه نبش CNG
مساحت مجتمع: 233 متری
آخرین وضعیت: تکمیل گردیده
امکانات: نمازخانه، سرویس بهداشتی، دو باب مغازه
” fancy_textbox_image=”9500″]