استان کرمانشاه

[rt_fancy_text_box_style style_variation=”eight” fancy_textbox_title=”مجتمع خدماتی بهداشتی اسلام آباد غرب” fancy_textbox_subtitle=”” fancy_textbox_content=”موقعیت مکانی: اسلام آباد غرب، کمربندی شرقی
مساحت مجتمع: 233 متری
آخرین وضعیت: نیمه کاره
امکانات: نمازخانه، سرویس بهداشتی، دو باب مغازه” fancy_textbox_image=”9507″ fancy_textbox_color=”#dd9933″]
[rt_fancy_text_box_style style_variation=”eight” fancy_textbox_title=”مجتمع خدماتی بهداشتی هلانیه جوانرود” fancy_textbox_subtitle=”” fancy_textbox_content=”موقعیت مکانی: جوانرود، داخل پارک هلانیه جوانرود
مساحت مجتمع: 92 متری
آخرین وضعیت: تکمیل شده
امکانات: نمازخانه، سرویس بهداشتی، یک باب مغازه” fancy_textbox_image=”9508″ fancy_textbox_color=”#dd9933″]
[rt_fancy_text_box_style style_variation=”eight” fancy_textbox_title=”مجتمع خدماتی بهداشتی خروجی سر پل ذهاب” fancy_textbox_subtitle=”” fancy_textbox_content=”موقعیت مکانی: خروجی سر پل ذهاب به سمت قصر شیرین
مساحت مجتمع: 92 متری
آخرین وضعیت: در حال بهره¬برداری
امکانات: نمازخانه، سرویس بهداشتی، یک باب مغازه” fancy_textbox_image=”9509″ fancy_textbox_color=”#dd9933″]
[rt_fancy_text_box_style style_variation=”eight” fancy_textbox_title=”مجتمع خدماتی بهداشتی حاشیه رود قره سو (1)” fancy_textbox_subtitle=”” fancy_textbox_content=”موقعیت مکانی: کرمانشاه، حاشیه رود قره سو
مساحت مجتمع: 92 متری
آخرین وضعیت: تکمیل شده
امکانات: نمازخانه، سرویس بهداشتی، یک باب مغازه” fancy_textbox_image=”9511″ fancy_textbox_color=”#dd9933″]
[rt_fancy_text_box_style style_variation=”eight” fancy_textbox_title=”مجتمع خدماتی بهداشتی حاشیه رود قره سو (2)” fancy_textbox_subtitle=”” fancy_textbox_content=”موقعیت مکانی: کرمانشاه، حاشیه رود قره سو
مساحت مجتمع: 233 متری
آخرین وضعیت: نیمه کاره
امکانات: نمازخانه، سرویس بهداشتی، دو باب مغازه” fancy_textbox_image=”9512″ fancy_textbox_color=”#dd9933″]
[rt_fancy_text_box_style style_variation=”eight” fancy_textbox_title=”مجتمع خدماتی بهداشتی پمپ بنزین علی خانی” fancy_textbox_subtitle=”” fancy_textbox_content=”موقعیت مکانی: جاده سنقز به سطر داخل پمپ بنزین علی خانی
مساحت مجتمع: 161 متری
آخرین وضعیت: تکمیل شد
امکانات: نمازخانه، سرویس بهداشتی، دو باب مغازه” fancy_textbox_image=”9529″ fancy_textbox_color=”#dd9933″]
[rt_fancy_text_box_style style_variation=”eight” fancy_textbox_title=”مجتمع خدماتی بهداشتی علی خان آباد – گیلان غرب” fancy_textbox_subtitle=”” fancy_textbox_content=”موقعیت مکانی: قصر شیرین، خروجی روستای علی خان آباد
مساحت مجتمع: 92متری
آخرین وضعیت: تکمیل شده
امکانات: نمازخانه، سرویس بهداشتی، یک باب مغازه” fancy_textbox_image=”9532″ fancy_textbox_color=”#dd9933″]
[rt_fancy_text_box_style style_variation=”eight” fancy_textbox_title=”مجتمع خدماتی بهداشتی پلنگان” fancy_textbox_subtitle=”” fancy_textbox_content=”موقعیت مکانی: کامیاران، انتهای مجموعه پرورش ماهی پلنگان
مساحت مجتمع: 233 متری
آخرین وضعیت: نیمه کاره
امکانات: نمازخانه، سرویس بهداشتی، دو باب مغازه” fancy_textbox_image=”9533″ fancy_textbox_color=”#dd9933″]
[rt_fancy_text_box_style style_variation=”eight” fancy_textbox_title=”مجتمع خدماتی بهداشتی پرندگان” fancy_textbox_subtitle=”” fancy_textbox_content=”موقعیت مکانی: کرمانشاه، کنار درب ورودی باغ پرندگان
مساحت مجتمع: 233 متری
آخرین وضعیت: نیمه کاره
امکانات: نمازخانه، سرویس بهداشتی، دو باب مغازه” fancy_textbox_image=”9534″ fancy_textbox_color=”#dd9933″]
[rt_fancy_text_box_style style_variation=”eight” fancy_textbox_title=”مجتمع خدماتی بهداشتی کرند” fancy_textbox_subtitle=”” fancy_textbox_content=”موقعیت مکانی: داخل شهرستان کرند غرب، جاده سراب، داخل پارک
مساحت مجتمع: 233 متری
آخرین وضعیت: نیمه کاره
امکانات: نمازخانه، سرویس بهداشتی، دو باب مغازه” fancy_textbox_image=”9535″ fancy_textbox_color=”#dd9933″]
[rt_fancy_text_box_style style_variation=”eight” fancy_textbox_title=”مجتمع خدماتی بهداشتی کرند_ریجاب” fancy_textbox_subtitle=”” fancy_textbox_content=”موقعیت مکانی: کرند غرب، روستای شادان، منطقه گردشگری ریجاب
مساحت مجتمع: 92 متری
آخرین وضعیت: در حال بهره¬برداری
امکانات: نمازخانه، سرویس بهداشتی، دو باب مغازه” fancy_textbox_image=”9536″ fancy_textbox_color=”#dd9933″]
[rt_fancy_text_box_style style_variation=”eight” fancy_textbox_title=”مجتمع خدماتی بهداشتی معبد آناهیتا” fancy_textbox_subtitle=”” fancy_textbox_content=”موقعیت مکانی: شهرستان کنگاور، داخل مجموعه باستانی معبد آناهیتا
مساحت مجتمع: 233 متری
آخرین وضعیت: نیمه کاره
امکانات: نمازخانه، سرویس بهداشتی، دو باب مغازه” fancy_textbox_image=”9537″ fancy_textbox_color=”#dd9933″]
[rt_fancy_text_box_style style_variation=”eight” fancy_textbox_title=”مجتمع خدماتی بهداشتی ورودی شهر سرمست” fancy_textbox_subtitle=”” fancy_textbox_content=”موقعیت مکانی: اسلام آباد غرب، گیلان غرب، ورودی شهر سر مست
مساحت مجتمع: 92 متری
آخرین وضعیت: در حال بهره¬برداری
امکانات: نمازخانه، سرویس بهداشتی، دو باب مغازه” fancy_textbox_image=”9538″ fancy_textbox_color=”#dd9933″]