افتتاح بزرگ‌ترین پارک آبی کشور با حضور دکتر مونسان در تبریز