همکاری‌ شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی با موسسه علوم و فنون کیش