امروز فضای مجازی حرف اول را می‌زند/ ساختار روابط‌عمومی متناسب با اهداف بازتعریف شود