بازدید مدیرعامل شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی و هیات همراه از پروژه مجتمع های خدماتی بهداشتی در حال احداث استان اردبیل