بازدید مدیر عامل شرکت مادر تخصصی ایرانگردی و جهانگردی از تاسیسات گردشگری بیله سوار

بازدید مدیر عامل شرکت مادر تخصصی ایرانگردی و جهانگردی از تاسیسات گردشگری بیله سوار

در بازدید از هتل کوثر و مجتمع رفاهی بهداشتی مقابل آن مقرر شد تا مشکل انشعابات مجتمع رفع شده و نسبت به بهره برداری از مجتمع در کمترین زمان اقدام شود.

همچنین دو سرویس بهداشتی و نمازخانه بین راهی در گول تپه و جعفرآباد که از سال 88 نیمه تمام باقی مانده توسط نیکزاد مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد شرکت ایرانگردی و جهانگردی برای هر سرویس بهداشتی 160 میلیون تومان اختصاص دهد .در مذاکره با پیمانکار ظرف دو ماه آینده این دو پروژه نیز تکمیل می‌ گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.