برگزاری جلسه مدیر عامل شرکت مادرتخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی با استاندار شهرستان پارس آباد جهت جذب سرمایه گذار