برگزاری کلاس بهداشت محیطی در شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی