تدوین طرح شناسایی، ارزیابی و رتبه‌بندی روستاهای هدف گردشگری

تدوین طرح شناسایی، ارزیابی و رتبه‌بندی روستاهای هدف گردشگری

به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی و به نقل از میراث آریا ، ولی تیموری پیرو برگزاری نشست مشترک با گروه تدوین پروژه شناسایی، ارزیابی و رتبه‌بندی روستاهای هدف گردشگری، گفت: «پروژه شناسایی، ارزیابی و رتبه‌بندی مقاصد گردشگری کشور در دو بخش جاذبه‌های روستایی و شهری در دستور کار است تا بر مبنای پژوهش علمی، ارزش و جایگاه هر یک از جاذبه‌ها تعیین و به عنوان زیرساختی قابل اتکا در عرصه تصمیم‌گیری‌های مختلف از جمله نرخ‌گذاری بسته‌های سفر به کار گرفته شود.»
تیموری افزود: «در این پروژه مرحله شناسایی، ارزیابی و رتبه‌بندی روستاهای هدف گردشگری انجام شده است تا بر مبنای این اقدام ابتدا ظرفیت همه روستاهای کشور احصاء و سپس طبق بررسی، انطباق با شاخصه‌ها و نیز الگوپذیری از مبنای علمی احصاء شده، به عنوان روستای هدف انتخاب شوند.»
او با اشاره به اینکه ساختار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی روستا نیازمند مدلی انطباق‌یافته با ویژگی‌ها و ماهیت روستا است؛ یادآور شد: «با توجه به افزایش تمایل به سفرهای روستایی و به‌طور کل توسعه گردشگری روستایی ضروری بود تا با بازنگری در فرایند شناسایی، ارزیابی و رتبه‌بندی روستاهای هدف گردشگری زمینه مدیریت و هدایت مطلوب آن‌ها تامین شود؛ بر این اساس تدوین طرح شناسایی، ارزیابی و رتبه‌بندی روستاهای هدف محقق شد.»
تیموری با اشاره به اینکه متاسفانه به لحاظ فقدان مدل فراگیر و منطبق، نبود پایگاه آماری روزآمد و فرابخشی بودن گردشگری روستایی، چارچوب استانداردی برای تصمیم‌سازی مدیران در راهبری گردشگری روستایی وجود نداشته است، تاکید کرد: «بر این اساس و همچنین با توجه به اینکه قبلا کار علمی و قابل دفاعی در راستای انتخاب روستاهای هدف وجود نداشته است، تدوین طرح شناسایی، ارزیابی و رتبه‌بندی روستاهای هدف گردشگری در دستور کار قرار گرفت تا با تولید و به کار بستن مدل فراگیر و کارا توسعه گردشگری روستایی به‌صورت هدفمند و متعادل هدایت شود.»
معاون گردشگری در ادامه اهداف «طرح شناسایی، ارزیابی و رتبه‌بندی روستاهای هدف گردشگری» را برشمرد و گفت: «پیاده‌سازی مدلی فراگیر و پویا بر پایه معیارها و شاخص‌های علمی به‌منظور شناسایی، ارزیابی و رتبه‌بندی روستاهای هدف گردشگری کشور، ایجاد پایگاه داده و اطلاعات به هنگام، برای تصمیم‌سازی و اقدامات لازم توسعه و راهبری گردشگری روستایی، فرصت‌سازی به‌منظور الحاق و ایجاد ارزش افزوده در فعالیت‌های ذاتی روستا همچون کشاورزی و تولید صنایع‌دستی، درک، هدایت و ارتقای خواسته و سلیقه گردشگران روستایی از تجربه واقعی جاذبه‌ها و سبک زندگی روستایی، شبکه و منظومه‌سازی بین روستاهای هدف گردشگری همگن، ایجاد زمینه‌ای برای تجمیع، پردازش و انتقال بازخوردهای گردشگران و جامعه محلی به سازمان‌های مدیریت مقصد و نیز ایجاد فضای پویا و رقابتی میان مقاصد گردشگری روستایی به منظور ترغیب فعالیت‌های توسعه‌ای مستمر، بخشی از اهداف تدوین مذکور به شمار می‌آیند.»
او ادامه داد: «به کارگیری این مدل علاوه بر ایجاد مبنایی برای رتبه‌بندی کلی روستاهای کشور به صورت دوره‌ای، این امکان را فراهم می‌آورد تا رتبه و عملکرد روستا در هر یک از معیارها، شاخص‌ها و زیرشاخص‌های مدل با سایر روستاهای کشور که همسنگ هستند، مورد مقایسه قرار گیرد.»
تیموری خاطرنشان کرد: «همچنین یکی دیگر از دستاوردهایی که در پی اجرای طرح تدوین شده مذکور محقق خواهد شد، تحقق روستای دوستدار گردشگر خواهد بود که توانمندسازی گردشگران، مدیران روستا، جامعه روستایی و نهاد متولی مربوطه را سبب خواهد شد.»
معاون گردشگری تاکید کرد: «خروجی طرح شناسایی، ارزیابی و رتبه‌بندی روستاهای هدف گردشگری مبنای قابل اتکایی برای شناسایی نقاط قوت و ضعف مقصد و خودتنظیمی و خودارتقایی سازمان مدیریت مقصد است. در واقع این مدل با تلفیق رویکردهای عرضه و تقاضا محور، برآیند نظرات گروه‌های ذینفع شامل گردشگران داخلی و خارجی، جامعه محلی و سازمان مدیریت مقصد را مبنای رتبه‌بندی مقاصد گردشگری روستایی کشور قرار داده است.»
معاون گردشگری افزود: «در تدوین طرح مذکور تلاش شده است تا هرم توسعه گردشگری در روستاهای هدف در پنج قالب روستای دوستدار گردشگر، روستای مقصد گردشگری، روستای گردشگرپذیر، روستای متعهد به توسعه گردشگری و روستای مستعد توسعه گردشگری مورد بررسی قرار گیرد تا از نظر میزان شناخته شده بودن به عنوان مقصد گردشگری روستایی یا شهری، تجربه گردشگران از سفر به روستا و ادراک گردشگران از ظرفیت‌های موجود و سایر شاخصه‌های استخراج شده از جمله مولفه‌های مهمان‌نوازی، فضا، چشم‌انداز، امنیت، دسترسی‌پذیری و غیره مورد ارزیابی و مقایسه قرار گیرند.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.