جلسه افتتاح پایگاه مقاومت بسیج سردار شهید، حاج قاسم سلیمانی شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی و معارفه سرپرست، برگزار شد