جلسه مدیر عامل شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی با مدیر کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل