جلسه مدیر عامل شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی با استاندار اردبیل