جلسه معارفه اعضای جدید هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی برگزار شد