خوشنویسی ایرانی جهانی شد

خوشنویسی ایرانی جهانی شد

خوشنویسی ایرانی جهانی شد

به‌گزارش روابط عمومی و به نقل از میراث آریا، برنامه ملی پاسداری از هنر سنتی خوشنویسی ایران اولین پرونده میراث جهانی ناملموس ایران است كه در فهرست «برنامه‌های خوب پاسداری» به ثبت جهانی می رسد.
پرونده برنامه ملی پاسداری از هنر سنتی خوشنویسی ایران، به مجموعه اقداماتی اشاره دارد كه طی چند دهه گذشته برای پاسداری از این هنر ایرانی اسلامی در ایران جریان داشته و تداوم دارد.
ثبت اين پرونده ملی ضمن تاييد دستاوردهای فرهنگی نهادهای متولی خوشنويسی ايران اعم از نهادهای دولتی و به ويژه مردم نهاد، خوشنويسی ايران را به ثبت در فهرست ميراث جهانی رسانده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.