دکتر مونسان در چهارمین یادمان یلدا: میراث‌های ناملموس ایرانی پیام‌آور دوستی با مردم جهان هستند