دیدار مدیر عامل شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی با جناب آقای دکتر تاج گردون