رونمایی از سامانه جامع میراث‌فرهنگی با حضور دکتر مونسان