فراخوان آسان سفر

فراخوان عمومی انتخاب مجری توانمند جهت همکاری در اجرای طرح « سفرهای آسان برنامه ریزی شده ( ساب ) »

 

 • شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی وابسته به وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی در نظر دارد تا نسبت به انتخاب مجری توانمند جهت همکاری در اجرای طرح « سفرهای آسان برنامه ریزی شده ( ساب ) » اقدام نماید .
 • نام و نشانی شرکت: شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی به آدرس تهران خ توانیر – خ نظامی گنجوی – خ پیوند –کوچه پله 7- پلاک 10- واحد دبیرخانه
 • آدرس سایت شرکت : iwtdc.ir
 • شرکت کنندگان می توانند جهت دریافت اطلاعات از قبیل آیین نامه اجرایی، شرایط شرکت در فراخوان و سایر اطلاعات به آدرس سایت این شرکت مراجعه نمایند
 • مهلت زمانی ارائه پیشنهادات: از تاریخ 12/12/98 لغایت 25/12/1398
 • زمان بازگشایی پیشنهادات: مورخ 25/12/1398 راس ساعت 11 صبح روز یک شنبه
 • از علاقمندان به همکاری در این زمینه دعوت می­شود مدارک و مستندات خود را کتباً به آدرس این شرکت ارائه نماید.

توضیحاتی پیرامون طرح :

 • آسان سازی جریان سفر
 • همه مکانی نمودن سفرهای داخلی
 • همه زمانی نمودن مسافرتهای داخلی
 • ارزان سازی سفر
 • ایجاد رقابت بین تاسیسات گردشگری جهت کاهش نرخ و افزایش کیفیت خدمات
 • و …
 • میزان و نوع سپرده شرکت در مناقصه: سفته به نفع فراخوان دهنده به مبلغ 500 میلیون ريال
 • محل اجرای کار: کل کشور(سراسری)
 • *ضمناً هزینه چاپ آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.