فراخوان عمومی انتخاب مجری توانمند و واجد شرایط جهت همکاری در اجرای طرح « برگزاری نمایشگاه های داخلی گردشگری و صنایع دستی سال 1399»

فراخوان عمومی انتخاب مجری توانمند و واجد شرایط جهت همکاری در اجرای طرح « برگزاری نمایشگاه های داخلی گردشگری و صنایع دستی سال 1399»

فراخوان عمومی انتخاب مجری توانمند و واجد شرایط جهت همکاری در اجرای طرح « برگزاری نمایشگاه های داخلی گردشگری و صنایع دستی سال 1399»

1- شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی وابسته به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به استناد تبصره(2) ماده(1) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در نظر دارد تا نسبت به انتخاب مجری توانمند جهت برگزاری نمایشگاه های داخلی سال 1399 ( سی و چهارمین نمایشگاه صنایع دستی تهران ” شهریور 99″ و چهاردهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و سی و پنجمین نمایشگاه صنایع دستی تهران ” بهمن 99″ و سایر نمایشگاه هایی که طی مدت قرارداد از سوی شرکت ابلاغ خواهد شد) به شرح خدمات بارگذاری شده در سایت شرکت اقدام نماید.
2- نام و نشانی شرکت: شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی به آدرس تهران خ توانیر – خ نظامی گنجوی – خ پیوند –کوچه پله هفتم- پلاک 10- واحد دبیرخانه .
3- آدرس سایت شرکت : www.iwtdc.ir
4- مهلت زمانی ارائه پیشنهادات: از تاریخ 04/04/99 لغایت 14/04/1399.
5- زمان بازگشایی پیشنهادات: راس ساعت 10 صبح روز دو شنبه مورخ 16/04/1399 .
شرایط شرکت کننده:
6- برخورداری مجری از تمکن مالی مکفی و توان مدیریتی و اجرایی بالا برای برگزاری هر یک از رویدادها بدون نیاز به اعتبارات دولتی و از محل منابع خود یا از طریق جذب حامیان مالی.
7- میزان و نوع سپرده شرکت در فراخوان: مبلغ 750 میلیون ریال ضمانتنامه بانکی به نفع شرکت مادر تخصصی با اعتبار حداقل سه ماه.
8- محل اجرای کار: نمایشگاه های گردشگری و صنایع دستی کشور که از سوی شرکت ابلاغ می¬گردد.
9- متقاضیان می بایست جهت شرکت در این فراخوان و دریافت اطلاعات تکمیلی به آدرس سایت شرکت ، بخش فراخوان ها مراجعه و ضمن تکمیل فرم ارزشیابی ،شرح خدمات و تعهدات مورد نظر و پیش نویس قرارداد را مهر و امضاء مجاز نموده و به همراه ضمانتنامه و سایر مدارک و مستندات درخواستی طی موعد مقرر به آدرس این شرکت ارسال و رسید اخذ نمایند.
10- شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار یوده و هزینه چاپ آگهی در روزنامه به عهده برنده فراخوان است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.