فراخوان عمومی «مسابقه طراحی معماری بازارچه های دائمی صنایع دستی »

فراخوان عمومی «مسابقه طراحی معماری بازارچه های دائمی صنایع دستی »

شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی به نیابت از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به استناد ابلاغ ضوابط مسابقه طراحی معماری بازارچه ­های دائمی صنایع دستی شماره 993200/66455 مورخ 99/12/18معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت متبوع در نظر دارد نسبت به برگزاری مسابقه طراحی معماری بازارچه ­های دائمی صنایع دستی با شرایط ذیل اقدام نماید:

1.نام و نشانی شرکت : شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی به آدرس تهران- خ توانیر – خ نظامی گنجوی – خ پیوند –کوچه پله هفتم- پلاک 10- طبقه همکف – واحد دبیرخانه
2.شرکت کنندگان می توانند برای دریافت اسناد فراخوان شامل شرایط شرکت در مسابقه، ضوابط طراحی و سایر اطلاعات مربوطه به تارنمای اینترنتی شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی به آدرس http://www.iwtdc.ir مراجعه و از بخش فراخوان نسبت به دریافت (دانلود) اطلاعات اقدام نمایند.
3.مهلت دریافت مدارک : 1399/12/23 لغایت 1400/01/06
4.آخرین مهلت تحویل ارائه مدارک و آثار : 1400/03/04
5.زمان ارائه نتایج داوری : 1400/03/23
6.شرکت در این مسابقه صرفاً برای اشخاص حقوقی مرتبط با موضوع مجاز است