قدردانی مهندس نیکزاد فر از اقدام کارکنان شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی در اهدای خون