مبعث رسول گرامی اسلام، حضرت محمد (ص) بر مسلمانان جهان مبارک باد