مراسم جشن عید غدیر خم در شرکت مادرتخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی برگزار شد