معاونت توسعه و سرمایه گذاری

علی فعله گری معاون توسعه و سرمایه گذاری

سوابق اجرایی:

معاون مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان
معاون گردشگری و فرهنگی اجتماعی منطقه آزاد کیش
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه
مدیرکل امور پشتیبانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
معاون توسعه مدیریت صندوق احیاء و بهره برداری از بناها و و اماکن تاریخی و فرهنگی کشور
معاون توسعه و سرمایه گذاری شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی از اردیبهشت
مشاور مدیرعامل صندوق احیاء و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی فرهنگی و مدیر عمارت مسعودیه

شرح وظایف معاون توسعه و سرمایه گذاری:

تهیه طرح های توسعه زیر ساخت های گردشگری
شناسایی و مذاکره با سرمایه گذاران بخش خصوصی
تهیه و ارائه بسته های سرمایه گذاری به اشخاص حقیقی و حقوقی
نظارت و کنترل بر افراد تحت نظارت و ارائه راهنماییهای لازم در رابطه با شغل
شناسایی و معرفی مشاوران ذیصلاح جهت آماده نمودن بسته های سرمایه گذاری
شناسایی ظرفیتهای گردشگری کشور و ارائه پیشنهاد های لازم جهت توسعه فعالیتها
شناسایی و جذب سرمایه گذار جهت طرحهای گردشگری از طریق مشارکت بخش غیر دولتی
تحویل واحدهای آماده شده عمرانی و تحویل به سرمایه گذاران و سازمانهای ذیربط به توجه به قرارداد
تهیه فلوچارت عملیاتی برای واحد سرمایه گذاری و پیگیری و اخذ مجوز لازم جهت بسته های سرمایه گذاری
پیگیری و ارائه راهکارهای مناسب جهت تسهیلات گردشگری به سرمایه گذاران به منظور پیشبرد اهداف شرکت
سازماندهی، برنامه ریزی، نظارت و ایجاد هماهنگی بین وظایف و مسئولیتهای مدیران و کارکنان واحد تحت نظارت
پیگیری جهت اجرای قرارداد های منعقده و حل و فصل مسائل فیمابین کارفرما و سرمایه گذاران ضمن کنترل و پیگیریهای لازم