معرفی و ارائه برنامه‌های تدارک دیده شده برای اکسپو دبی ۲۰۲۰