معرفی 300 طرح سرمایه‌گذاری گردشگری اصفهان در همایش کیش