نشست تکمیلی و مشترک مدیر عامل شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی با خبرنگاران مهر و ایسنا