نمایشگاه دستاوردهای حراست وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی افتتاح شد