نیکزاد فر خبر داد:بررسی و بازنگری شیوه نامه پیشنهادی راه اندازی و نظارت بر فعالیت مراکز اطلاع رسانی گردشگری داخلی

نیکزاد فر خبر داد:بررسی و بازنگری شیوه نامه پیشنهادی راه اندازی و نظارت بر فعالیت مراکز اطلاع رسانی گردشگری داخلی

خشایار نیک زادفر مدیر عامل با هدف بررسی و بازنگری در شیوه نامه نظارت بر مراکز اطلاع رسانی جهت بهبود عملکرد و توسعه زیر ساخت ها با مدیر کل تبلیغات و بازار یابی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی توسعه ایرنگردی و جهانگردی، خشایار نیکزادفر و محمد قاسمی در این دیدار که روز یکشنبه برگزار شد، با تشریح مسائل موجود، راه های بازنگری شیوه نامه پیشنهاد راه اندازی و نظارت بر فعالیت مراکز اطلاع رسانی گردشگری داخلی را با حضور کارشناسان دوطرف بررسی کردند و مقرر گردید:
نحوه مدیریت مراکز اطلاع رسانی توسط بخش خصوصی به صورت خودگردان (درآمد هزینه) و بازنگری در شیوه نامه پیشنهادی به منظور تعیین شرح خدمات شرکت مادر تخصصی به استناد تبصره ۲ ماده ۱ قانون ایجاد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری انجام پذیرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.