پروژه های در دست اقدام

پروژهای در دست اقدام به شرح ذیل:

برنامه ریزی برای تکمیل 254 دستگاه مجتمع های خدماتی بهداشتی  بین راهی در 29 استان کشور که در سال 1399 عبارتند از :
احداث 10 مجتمع جدید در استان اردبیل
احداث دو مجتمع جدید و تکمیل سه مجتمع در استان ایلام
تکمیل 8 مجتمع در استان فارس
احداث 3 مجتمع و تکمیل 1 مجتمع در گلزار شهدای کرمان
احداث 2 مجتمع در استان البرز
 
برنامه ریزی و هماهنگی لازم برای اجرا و برگزاری چهاردهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و سی و پنجمین نمایشگاه ملی صنایع دستی تهران در بهمن 1399.
برنامه ریزی و هماهنگی لازم برای اجرا و برگزاری سی و چهارمین نمایشگاه ملی صنایع دستی تهران در تاریخ 28 مرداد  لغایت 3 شهریور سال  1399.
تهیه ، اجرا و پشتیبانی سامانه اختصاصی صدور مجوز ، تمدید مجور خانه های مسافر با هماهنگی معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی برای ساماندهی خانه های مسافر در سطح کشور.
تهیه ، اجرا و پشتیبانی سامانه اختصاصی رزرواسیون خانه های مسافر و نیز آموزش صاحبان خانه های مسافر با هماهنگی معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی . 
برنامه ریزی و هماهنگی لازم برای اجرا و برگزاری پاویون جمهوری اسلامی ایران در 23 نمایشگاه بین المللی گردشگری در سطح بین الملل.
تهیه ، اجرا و پشتیبانی سامانه اختصاصی تطبیق و استانداردسازی تاسیسات گردشگری .
برنامه ریزی و هماهنگی لازم برای راه اندازی دفاتر اطلاع رسانی گردشگری در مبادی مرزی و در سطح استان ها.
برنامه ریزی و هماهنگی لازم برای برگزاری آزمون های جامع دوره های کوتاه مدت گردشگری سال 1399.
برنامه ریزی و هماهنگی لازم برای اجرای برندینگ شهر گردشگر.
برنامه ریزی و هماهنگی لازم  برای ایجاد صندوق نوآوری و شکوفایی در سه حوزه میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی با مشارگت بخش خصوصی.