پروژه های در دست اقدام

پروژه های در دست اقدام  به شرح ذیل:

برنامه ریزی برای تکمیل 254 دستگاه مجتمع های خدماتی بهداشتی  بین راهی در 29 استان کشور که در سال 1399 عبارتند از :

 • احداث 10 مجتمع جدید در استان اردبیل
 • احداث دو مجتمع جدید و تکمیل سه مجتمع در استان ایلام
 • تکمیل 8 مجتمع در استان فارس
 • احداث 3 مجتمع و تکمیل 1 مجتمع در گلزار شهدای کرمان
 • احداث 2 مجتمع در استان البرز
 • احداث مجتمع فرهنگی گردشگری سرخه 
 • طرح نجات دیوار کلیسای استپانوس

 
 برگزاری رویداد بین المللی اکسپو دبی ۲۰۲۰

 • تهیه ، اجرا و پشتیبانی سامانه اختصاصی صدور مجوز ، تمدید مجور خانه های مسافر با هماهنگی معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی برای ساماندهی خانه های مسافر در سطح کشور.
 • تهیه ، اجرا و پشتیبانی سامانه اختصاصی رزرواسیون خانه های مسافر و نیز آموزش صاحبان خانه های مسافر با هماهنگی معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی .
 • برنامه ریزی و هماهنگی لازم برای اجرا و برگزاری پاویون جمهوری اسلامی ایران در 23 نمایشگاه بین المللی گردشگری در سطح بین الملل.
 • تهیه ، اجرا و پشتیبانی سامانه اختصاصی تطبیق و استانداردسازی تاسیسات گردشگری .
 • برنامه ریزی و هماهنگی لازم برای راه اندازی دفاتر اطلاع رسانی گردشگری در مبادی مرزی و در سطح استان ها.
 • برنامه ریزی و هماهنگی لازم برای اجرای برندینگ شهر گردشگر.
 • برنامه ریزی و هماهنگی لازم  برای ایجاد صندوق نوآوری و شکوفایی در سه حوزه میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی با مشارگت بخش خصوصی.