خانه بایگانی توسط دسته بندی "اخبار داخلی" (صفحه 8)
هیچ تصویری یافت نشد

امشب همه عاشقان به عیش و طرب‌اند در مدح علی به گفتگو با ادب‌اند در گود غدیر خم به ...