سخن مدیر عامل شرکت

روح الله حسین زاده گفت: وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به دنبال این است که زیرساخت‌های این حوزه را به صورت منسجم و سازمان‌دهی شده مورد استفاده قرار دهد. مجموعه های گردشگری باید فرآیندی را طراحی کنند تا مردم بهتر و راحت‌تر بتوانند از این زیرساخت‌های، حوزه گردشگری استفاده کنند و دسترسی داشته باشند.

وی افزود: در شرکت مادرتخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی به عنوان یکی از متولیان سفر و گردشگری در کشور، رویکرد جدیدی در قالب گردشگری تعالی‌بخش مطرح کردیم تا در یک برنامه جامع، زمینه تقویت سرانه گردشگری را فراهم کنیم. تفسیر گردشگری تعالی بخش، فقط زیارت و سفرهای زیارتی نیست، بلکه گردشگری زیارتی یکی از ارکان گردشگری تعالی‌بخش است.